• Hỏi đáp

Hỏi đáp

? Câu hỏi: Giá thu mua của công ty có cao hơn so với các đơn vị khác không?

 Trả lời: Giá thị trường tất cả các loại phế liệu sẽ luôn được cập nhật mỗi ngày. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng thu mua ở mức giá cao nhất giúp quý khách có 1 khoản thanh lý phế liệu để tái đầu tư cũng như làm các công việc khác.

? Câu hỏi: Hưng Lộc Phát còn thu mua các loại phế liệu nào khác?

Trả lời: Hưng Lộc Phát nhận thu mua tất cả các mặt hàng phế liệu cần thanh lý như: Sắt, thép, nhôm, đồng, inox, nhựa,… thu mua xác nhà cũ, phân xưởng cũ, container, coppha – giàn giáo cũ, chúng tôi thu mua cả ghe tàu cũ, thu mua dây diện, dây cáp và còn nhiều mặt hàng liên quan khác.

? Câu hỏi: Công ty có thu mua phế liệu chì không?

 Trả lời: Có. Tuy nhiên, chì là một kim loại rất độc vì thế chúng tôi cần áp dụng thu mua theo quy trình đặc biệt, khép kín dành cho kim loại này

? Câu hỏi: Hoa hồng cho người giới thiệu là bao nhiêu?

 Trả lời: Các đơn vị, các nhân, tổ chức bất cứ ai giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng 10 triệu đồng.

0933 666 678
0933 666 678